Księgowość i Administracja

Siedziba Szczecin

Satori Sp. z o.o.
ul. Parkowa 1/11, 71-600 Szczecin, Polska

mobile: +48 790 205 328
e-mail: office@satori.info.pl

NIP: 8513177386
REGON: 321552780

Kierownictwo

Łukasz Dąbrowski

kierownik spedycji

Mateusz Eljasz

zastępca kierownika spedycji

Mateusz Górski

kierownik transportu

Robert Rotbart

zastępca kierownika transportu

Patryk Popławski

zastępca kierownika transportu

Oddział Zielona Góra

Satori Sp. z o.o.
ul. Konstytucji 3 maja, 65-805 Zielona Góra, Polska

mobile: +48 531 193 068
e-mail: partner@satori.info.pl

Kierownictwo

Adam Bocianowski

kierownik oddziału

Gracjan Wiśniewski

zastępca kierownika

Spedytorzy międzynarodowi

Mateusz Andrzejewski

spedytor międzynarodowy

Maciej Gotkowski

spedytor międzynarodowy

Adrian Chałupka

spedytor międzynarodowy

Adrianna Sienkiewicz

spedytor międzynarodowy

Napisz do nas

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:
1)
administratorem Państwa danych osobowych jest Satori Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-600) przy ul. Parkowej 1/11; z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy: dok@satori.info.pl lub telefoniczny: 913973862
2)
rodzaj danych osobowych: nazwa i adres kontrahenta, imię i nazwisko kontrahenta, dane kontaktowe pracowników kontrahenta (tj. imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, pozycja GPS-dotyczy kierowców).
3)
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia, realizacji umów pomiędzy stronami, przez czas jej trwania i rozliczeń po jej zakończeniu, a także w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych z realizacją zawartej umowy.
4)
odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Satori Sp. z o.o.,
5)
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6)
podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne; jednak ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji umowy
7)
macie Państwo prawo wniesienia skargi do urzędu ochrony danych osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.